než začnou dovolené, pojďte na kus řeči.....

20.05.2013 14:53

Si Vás dovoluje pozvati na povídání

„Knihy, knížky, knížečky“

aneb

Knihy mému srdci milé

 

Pořad se bude pořádati ve středu

dne 3. července 2013 od 18ti hodin v prostorách obecní knihovny

 

na setkání s Vámi se těší Zdeněk Blecha – knihovník