Knihy, knížky, knížečky - 2

18.09.2013 09:22
Milí "čtenářové" i ti, kdož si o knížkách jen povídají, či je poslouchají v mluveném slovu. Obecní knihovna Statenice si Vás dovoluje pozvati na povídání „Knihy, knížky, knížečky - 2“ aneb Knihy mému srdci milé   Pořad se bude pořádati ve středu dne 16. října 2013 od 18ti hodin v prostorách obecní knihovny. Tentokrát to bude na tak trochu "záhadologické" téma. Na setkání s Vámi se těší Zdeněk Blecha – knihovník