Každý dobrý skutek …

09.03.2016 08:27

Znáte jo pořekadlo. Ovšem tenhle dobrý skutek po zásluze potrestán nebude. Naopak. Dobrý skutek, o kterém chci dnes psát, si zaslouží nejen poděkování, ale i úctu a hlavně respekt za to, že si lidé dokážou pomáhat navzdory tomu, že se vůbec neznají a nikdy se osobně nepotkali, navíc naprosto nezištně a bez nároku na jakoukoli odměnu. V tomto případě beze zbytku platí, že jedinou a jedinečnou odměnou je dobrý pocit. A to není málo!

V roce 2011 byl oficiálně spuštěn internetový magazín Kultura21, který si klade za cíl přinášet co největší objem kvalitních informací z kulturní sféry. Za vším stojí majitel portálu a administrátor v jedné osobě Martin Lihač. A právě ten může být právem pyšný na tým redaktorů, kteří tvoří celé tohle soustrojí i přesto, že příspěvky nejsou honorované. Odměnou jsou knihy, akreditace a jiné bonusy, které potom redaktoři hodnotí, a tato hodnocení čtenář najde právě na https://www.kultura21.cz. Všichni v redakci pracují naplno a s nadšením. O to víc ho mrzí, když jeho „rodinu“ některý z členů opustí.

Od samého začátku byla na postu šéfredaktorky Radka Mothejzíková. Na sklonku roku 2015 ale svoje stanoviště opustila. Ještě předtím, než se se „svými dětmi“ rozloučila, udělala věc, která nejednoho z redaktorů dojala, a všichni se ochotně do její výzvy o pomoc zapojili. Na základě uveřejněného rozhovoru, právě na K21, se statenickou knihovnicí Květoslavou Englerovou se Radka rozhodla oslovit redaktory s prosbou, zda by mohli věnovat některé z recenzních výtisků, které by mohli postrádat, právě naší knihovně. Sbírka proběhla, Radka všechno shromáždila u sebe v České Lípě a plánovala si osobní předání ve Statenicích. Vzhledem k vysokému pracovnímu vytížení se ale nemohla osobně dostavit, a tak poslala knihy poštou.

Zhruba v polovině února dorazila do Statenic zásilka určená obecní knihovně čítající bezmála padesát knih. Jsou mezi nimi knihy pro děti i dospělé, próza, poezie, cestopisy, autobiografie, něco z tajemna i červené knihovny nebo literatury faktu. Paní Englerová neskrývala dojetí: „Nesmírně si tohoto daru od Kultura21 vážíme a jsme za něj moc rádi, protože jsou to knihy různých žánrů a ještě je v naší knihovně nemáme.“

Darované knihy byly zařazeny do polic, našly zde svoje místa vedle svých sestřiček a nejen paní knihovnice, ale i tým redaktorů Kultura21 věří, že budou přínosem čtenářům v nevelké středočeské obci.

Redaktorům K21 a v neposlední řadě Radce Mothejzíkové patří veliký dík za to, že dokázali spojit svoje síly a pomohli dobré věci. Děkujeme!

Text a foto: Renáta Šťastná